گواهینامه ها

سال ۱۳۸۱ دریافت گواهی احراز هویت از QS9000
سال ۱۳۸۳ امضا قرار داد با ایران خودرو و هم چنین در این سال موفق به دریافت گواهینامه valeo برای ماژول کنترل فن گردید .
سال ۱۳۸۵ پس از ایجاد بهبود مستمر در سیستم مدیریت کیفیت ، توانست گواهی احراز هویت ISO TS/6949/2002 را از شرکت IMQ دریافت نماید .
سال ۱۳۹۱ موفق به امضا قراردادی دیگر با ایران خودرو گردید
سال ۱۳۹۲ شروع قرارداد جدیدی با شرکت مگاموتورامضا
سال ۱۳۹۳ قراردادی را با شرکت ایران خودرو مبنی بر تولید نوع دیگری از کویل
سال ۱۳۹۴ موفق به اجرای طراحی و تولید کویل TU5 گردید
سال ۱۳۹۵ شروع به تحقیق و توسعه برای طراحی و تولید کویل مدادی ، EF7 و TU3