توانمندی ها

واحد فنی مهندسی شرکت بهرام الکترونیک گستر با بهره گیری از مجرب ترین کارشناسان فنی در زمینه طراحی و ساخت قطعات الکترونیک خودرو منطبق با استانداردهای روز دنیا و نیز استفاده از جدید ترین و پیشرفته ترین تجهیزات طراحی و آزمایشگاهی جهت طراحی ، ساخت و تست قطعات خودرو افتخار دارد که با کیفیت ترین قطعات خودرو و تجهیزات تولید را طراحی نموده و در اختیار واحد تولید قرار می دهد.
رعایت اصول بهینه طراحی، بهبود مستمر محصولات و برطرف نمودن نواقص و مشکلات خط تولید ، ساخت تستر های تولید و تهیه مدارک مهندسی و تولیدی از وظایف این واحد می باشد.
نیروی انسانی متخصص ، کارآمد ، مدارک ، مستندات طراحی و تجربیات کسب شده از ارزشمندترین دارایی ها و توانمندی های این واحد می باشد.