راه اندازی وب سایت جدید

شرکت بهرام الکترونیک گستر با بهره گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی به روز دنیا موفق شده است ضمن انجام آزمایشهای ویژه در داخل شرکت و کاهش زمان انجام پروژه های خود ، تستهای منظم و دوره ای مطابق با استانداردهای مربوطه را برروی قطعات تولیدی انجام دهد.